Mestscheiders

mobile_mestscheider
mobile_mestscheider

mestscheider_advertentie
mestscheider_advertentie

mobile_mestscheider
mobile_mestscheider

1/2
Veehouders opgelet!!

Naast het opruwen van stalvoeren voor koeien hebben we een aanvullend aanbod. Zo verhuren we ook de mobiele mestscheider.

Vanaf maart te huur. 
Mobiele mestscheider.


Voordelen: 

  • Produceren eigen strooisel

  • Volume reduktie tot 30 % ( minder opslag nodig)

  • Kosten besparend.

  • Vaste mest kan in veel gevallen worden uitgereden over grond met een beheers overeenkomst.